Usuń wszystkie tabele tymczasowe

Ile razy zdarzyło Ci się, że dostajesz od kogoś kod wykorzystujący tabele tymczasowe, uruchamiasz go raz – działa, potem drugi i dostajesz komunikat:

Msg 2714, Level 16, State 6, Line 19
There is already an object named '#nazwa_tabeli' in the database.

Albo wyciągasz kod wykorzystujący tabele tymczasowe z procedury, aby w nim podłubać, gdzie nie ma usuwania tabel tymczasowych (bo nie musi być) drugie uruchomienie i zonk.
Brak usuwania tabel tymczasowych i zaczyna się zbieranie wszystkich nazw, żeby dopisać wymagany fragment do usuwania.
Problem zaczyna się, gdy kod jest obszerny, a tabel tymczasowych paręnaście lub więcej.
Dlatego napisałem generator do usuwania wszystkich tymczasowych tabel w danej sesji, można go dodać, jako Snippet w SSMS lub użyć w Auto Replacements w takim dodatku jak np.: SSMSBoost.

Generator dodatkowo print-uje kod usuwający wykryte tabele, jeżeli byśmy chcieli użyć go później w naszym kodzie.

DECLARE @dtt NVARCHAR(MAX) = 
(SELECT 
  (SELECT 'IF OBJECT_ID(''tempdb..' 
		 + SUBSTRING(t.name, 1, CHARINDEX('___', t.name) - 1) 
		 + ''') IS NOT NULL DROP TABLE ' 
		 + SUBSTRING(t.name, 1, CHARINDEX('___', t.name) - 1) 
		 + ';' + CHAR(10)
    FROM tempdb.sys.tables AS t
   WHERE t.name LIKE '%[_][_][_]%'
    AND t.[object_id] = OBJECT_ID('tempdb..' 
		 + SUBSTRING(t.name, 1, CHARINDEX('___', t.name) - 1))
    FOR XML PATH('')));
PRINT @dtt;
EXEC sp_executesql @dtt;
GO

Zainspirowane wątkiem na stack overflow: Temp tables on the current connection

2 thoughts on “Usuń wszystkie tabele tymczasowe

 1. Ciekawe, pozwoliłem sobie przepisać to na wersję 2017:

  DECLARE @dtt NVARCHAR(MAX) =
  (SELECT CONCAT(‘DROP TABLE IF EXISTS ‘, STRING_AGG(name, ‘,’))
  FROM tempdb.sys.tables AS t
  WHERE t.name LIKE ‘%[_][_][_]%’
  AND t.[object_id] = OBJECT_ID(‘tempdb..’
  + SUBSTRING(t.name, 1, CHARINDEX(‘___’, t.name) – 1)));

  PRINT @dtt;
  EXEC sp_executesql @dtt;

  Demo:
  http://dbfiddle.uk/?rdbms=sqlserver_next&fiddle=ab6160b4b07ae6095da285930f068883

  W ramach rozwoju tego skryptu wartoby dodać sprawdzanie czy tabla została stworzona przez danego użytkownika/@@SPID. W obecnej wersji nadaje się na środowisko DEV. Głupioby było ususwać globalnie tabele tymczasowe innych użytkowników 🙂

  1. Łukasz, dzięki za napisanie wersji na 2017. Tak jak rozmawialiśmy skrypt nie kasuje tabel innych użytkowników, widoczność tabel tymczasowych jest w obrębie sesji.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *